2 HALEN = 1 BETALEN

In deze thuis-blijf-tijd bestellen steeds meer mensen hun boodschappen online bij de plaatselijke supermarkt. Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de wekelijkse folder-acties. Wat gebeurt er echter als de bestelling ná de actieweek wordt bezorgd (geleverd) en de actie(prijs) niet meer aan de orde is?

 

Op het moment dat je online een bestelling plaatst, sluit je een overeenkomst met de betreffende webshop. Die overeenkomst houdt in dat jij voor de goederen moet betalen, waarna in dit geval de webshop het bestelde product moet leveren, en tegen de overeengekomen prijs, althans dat zou je vermoeden.

 

Wat zegt de wet?

 

Komt één van beide partijen – consument of webshop – de overeenkomst niet na, dan spreekt men van wanprestatie of een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Nadat de andere in gebreke is gesteld en alsnog geen nakoming van de gemaakte afspraken volgt, dan dient de nalatende partij de schade te vergoeden.

 

In de wet staat dit omschreven als:

Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend (artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek).

 

De werkelijkheid is helaas anders…

 

In het hiervoor aangestipte geval – je bestelt je boodschap met ook artikelen die op dat moment in de aanbieding zijn, bijvoorbeeld op vrijdag. De boodschappen worden echter pas op maandag daaropvolgende bezorgd vanwege de drukte in coronatijd. Op dat moment dien je aan de bezorger de volledige prijs te betalen en dus niet meer de actieprijs. Hoe zit dat nu?

 

In de aan te vinken algemene voorwaarden staat doorgaans vermeld dat de te betalen prijs is die welke op het moment van bezorging geldt. Aanbiedingsprijzen zijn tijdelijk en gelden niet indien de artikelen na de aanbiedingsperiode worden bezorgd.

 

Die algemene voorwaarden leest niemand en worden maar aangeklikt voor akkoord, anders krijg je uiteraard je bestelling niet. Door het aanklikken of akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stem je dus in met hetgeen erin is bepaald. Dat betekent dat je achteraf de volle prijs betaalt en je geen aanspraak kunt maken op die actieprijs.

 

Men zou er juridisch gezien wel iets van kunnen vinden, namelijk dat die bepaling over de te betalen prijs in relatie tot aanbieding en bezorging onredelijk bezwarend is. De wet bevat hiervoor een zogenaamde zwarte en grijze lijst waarin bedingen worden beschreven die als onredelijk bezwarend hebben te gelden. Dat betekent dat die bedingen niet van toepassing zijn op de overeenkomst.

Maar beroept men zich daarop bij de plaatselijke super? Gelet op de precaire (corona)omstandigheden waarin wij thans leven, zal een beroep op de vernietiging van een dergelijke bepaling in de algemene voorwaarden geen kans van slagen hebben.

 

Heb je vragen hierover of in het algemeen over overeenkomsten en/of algemene voorwaarden, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

045 – 545 71 30

ggr@advocatenkerkrade.nl

06- 22 80 73 35

 

Team Goltstein Advocaten