Mr. J.J.M. Goltstein

Partner

Mr. J.J.M. Goltstein is afgestudeerd aan de katholieke Universiteit Nijmegen en sinds 1973 advocaat. Hij is van oudsher generalist en heeft in 2002 met goed gevolg de specialisatieopleiding bij de Grotiusacademie doorlopen op het gebied van intellectuele eigendom, waaronder merken– en auteursrecht

05-x

Aandachtsgebieden van Mr. J.J.M. Goltstein

  • Intellectueel eigendom, meer specifiek merken- en auteursrecht
  • Strafrecht in de breedste zin des woords
  • Algemene rechtspraktijk

 

Mr. Goltstein staat ingeschreven in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. In het geval van mr. Goltstein betreft het hoofdrechtsgebied Algemene praktijk met als subrechtsgebieden Bestuursrecht en Burgerlijk recht. Tevens is er een tweede hoofdrechtsgebied, te weten Strafrecht.

Stel uw vraag.