Advocatenstaking 23 januari 2019

Met spandoeken hebben een 40-tal advocaten, vergezeld door enkele rechters, betoogd tegen de bezuinigingen op de sociale rechtshulp. Voor de rechtbank te Maastricht is een half uur gestaakt om de bezuinigingsplannen van de minister voor rechtsbescherming, Sander Dekker, tegen te houden.

Door zijn herziening van de gefinancierde rechtsbijstand worden mensen met een laag inkomen nog verder beperkt om procedures te voeren. Juridische hulp via internet en standaard rechtshulppakketten zouden de inschakeling van advocaten moeten verminderen. Het vergoedingenniveau voor advocaten en goede juridische hulp aan de burger komen flink onder druk te staan. Zo’n 60 % van de procedures van on- enmindervermogenden zijn procedures tegen diezelfde overheid die de advocaten wil vervangen door rechtshulppakketten van de overheid. Onze advocatenstaking was nodig omdat rechtsbijstand een grondrecht is.