Afscheid Mr. W.J.Th.B. Gerlag

Na ruim 42 jaar als advocaat in Kerkrade en omstreken werkzaam te zijn geweest, heb ik besloten om per 1 januari jl. mijn beroep als advocaat te beëindigen.

Dat is geen makkelijke beslissing geweest, zeker als je altijd met plezier de praktijk hebt uitgeoefend en met fijne mensen hebt mogen samenwerken.

Maar op een gegeven moment komt toch die derde levensfase in zicht en zul je eraan moeten toegeven.

Al die jaren heb ik steeds in goede harmonie kunnen samenwerken. Dat was op mijn eerste kantoor van Mr. L’Ortye al het geval maar ook op het kantoor van Mr. Goltstein c.s.

De kracht van ons kantoor is met name de open setting en samenwerking waar je met je collega’s in vol vertouwen met elkaar samenwerkte. Dagelijks wordt gespard met elkaar over zaken en dat is goed, want dat houdt je scherp en juist daardoor krijg je ook meer kwaliteit. Elke zaak grondig bekijken, met name ook uit de hoek van je opponent om vervolgens een goed en deugdelijk juridisch onderbouwd standpunt voor je cliënt te kunnen innemen, hetgeen steeds in goed overleg met je cliënt gebeurt.

Het concept van ons kantoor is altijd helder: voor iedere cliënt treed je op, of hij nu voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking komt of niet: er wordt geen onderscheid gemaakt.

Allerlei zaken heb ik behandeld en er was eigenlijk maar een gebied, het vreemdelingenrecht, waar ik mij niet aan gewaagd heb. Interessante strafzaken, bestuursrechtelijke kwesties, maar ook familierechtelijke, ondernemingsrechtelijke, arbeidsrechtelijke en veel civielrechtelijke zaken heb ik begeleid: van een advies tot aan procedures toe.

Door de Rechtbank ben ik ook gedurende mijn gehele carrière als curator in faillissementen aangesteld en heb ik deze faillissementen afgewikkeld. In een faillissement is het altijd prettig als je mede een doorstart kunt bewerkstelligen, maar ook als dat niet mogelijk blijkt te zijn, kun je als curator in een faillissement een bron van kennis uitdragen en ervaringen opdoen: het vermogen moet immers tegen een zo hoog mogelijke prijs worden verkocht en dan moet het op de juiste wijze worden verdeeld. Dat betekent niet alleen een juiste kennis van allerlei goederenrechtelijke aspecten, maar ook het toepassen daarvan en onderzoek of er niet onjuist voor de uitspraak van een faillissement is gehandeld, terwijl daarnaast je ook nog eens goed moet kunnen onderhandelen.

Gedurende 38 jaren heb ik naast mijn beroep als advocaat gewerkt als docent in het HBO –onderwijs (Zuyd Hogeschool), alwaar ik gedoceerd heb in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en het burgerlijke recht. Tijdens mijn docentschap – geëindigd in oktober 2017 – heb ik gretig gebruik gemaakt van mijn praktijkervaring als advocaat, hetgeen studenten altijd als bijzonder praktisch hebben ervaren. Voor mijn praktijk was het ook goed: je blijft uitermate alert op veranderingen en houd ook de grote lijnen in het oog.

Ik prijs mij dan ook gelukkig dat het beroep als advocaat mij steeds heeft uitgedaagd en dat geen enkele dag een sleur was: elke dag leerde je weer nieuwe ontwikkelingen en dat is juist het mooie aan het advocaat zijn: de afwisseling en steeds weer iets nieuws.

Ik heb dat ook steeds mogen doen in een goede sfeer en een prachtige werkomgeving, waar ik mijn collega’s en het gehele secretariaat – met wie ik vele jaren heb samengewerkt – heel dankbaar voor ben.

Niet alleen fijne en goede ervaringen heb ik aan mijn beroep als advocaat, maar ik blijf ook de herinneringen koesteren aan een warme samenwerking met mijn directe collega’s en medewerksters. Ik wens hen een goede toekomst toe.

Het is ook fijn om te zien dat per 1 januari j.l. mr. Lucienne Hermans als advocaat ons kantoor komt versterken. Zij zit vol met ambitieuze en creatieve plannen en ik wens haar ook alle succes toe op haar nieuwe plek binnen het kantoor van Goltstein & Ruyters.

Wim Gerlag