Beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij (langdurige) ziekte.

Voor een werknemer in het midden en kleinbedrijf kan m.n. een langdurig zieke werknemer grote financiële gevolgen hebben. Het overeengekomen werk wordt niet gedaan. Toch lopen de kosten van arbodienst, re integratie- verplichtingen en loonbetaling door.

De arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer wordt er tijdens langdurige ziekte vaak niet beter op. Een beëindiging van het dienstverband met een vaststellingsovereenkomst kan dan voor zowel werkgever als werknemer de prettigste oplossing.

Deze vaststellingsovereenkomst (VSO genoemd) moet juridisch wel de juiste elementen bevatten om achteraf niet toch met negatieve financiële verrassingen te moeten kampen.

De werknemer daarentegen moet wel zijn recht op WW gegarandeerd zien. Ook de wettelijke ontbindingsclausule moet in de VSO zijn opgenomen.

Van groot financieel belang is ten slotte dat er geen werkgevers-claim komt als de werknemer binnen 4 weken na het einde dienstverband toch weer ziek meldt. In dat geval geldt voor de ex-werkgever namelijk een doorlopend ziektegeval met alle gevolgen van dien.

Neem voor een goed model Vaststellingsovereenkomst eens contact op met onze advocaat mevr. mr. Lucienne Hermans.