Berekening beslagvrije voet sinds kort eenvoudiger

Een schuldenaar op wiens inkomen door een deurwaarder beslag wordt gelegd, houdt altijd recht op de zogeheten ‘beslagvrije voet’: het minimumbedrag dat een persoon nodig heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Op dat minimumbedrag mag geen beslag worden gelegd. Sinds 1 januari 2021 is er, met de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, een eenvoudige regeling geïntroduceerd waarmee dat minimum wordt vastgesteld.

De wetswijziging is een van de veertig maatregelen die de overheid treft om de schuldenproblematiek aan te pakken. Daarbij gaat de aandacht uit naar “preventie, snelle en effectieve schuldhulp en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso”. Op 1 juli aanstaande moeten alle betrokken partijen, na een overgangsperiode van een halfjaar, de veranderingen hebben doorgevoerd.

Vaste rekenmethode
Tot vorig jaar was de deurwaarder voor de berekening van de beslagvrije voet afhankelijk van de inkomensinformatie die hij van de schuldenaar kreeg aangeleverd. De nieuwe wet zorgt ervoor dat die gegevens geleverd worden vanuit de polisadministratie van het UWV, de Belastingdienst en de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Aan de hand van die gegevens wordt de beslagvrije voet automatisch berekend, al behoudt de deurwaarder de mogelijkheid om de berekening handmatig aan te vullen.

Minimaal 95% van de bijstandsnorm
De beslagvrije voet bedraagt vanaf dit jaar minimaal 95% van de bijstandsnorm, ook wanneer de vordering wordt verrekend met de bijstandsuitkering. De nieuwe wet bepaalt immers dat een schuldenaar minimaal 5% van zijn netto-inkomen moet gebruiken om schulden af te betalen. Dit minimumbedrag aan inkomen geldt daarnaast ook voor gevallen waarin sprake is van de kostendelersnorm.

Volgorderegeling en de coördinerend deurwaarder
Voor schuldenaren met meerdere soorten inkomens, zoals loon in combinatie met een uitkering, bepaalt de wet voortaan op welk soort inkomen als eerste beslag moet worden gelegd. Deze ‘volgorderegeling’ moet ervoor zorgen dat de beslagen zoveel mogelijk bij één partij liggen. Als meerdere deurwaarders beslag leggen, wordt de deurwaarder die als eerste bij de schuldenaar betrokken is benoemd tot coördinerend deurwaarder. Hij stelt vervolgens de beslagvrije voet vast voor alle partijen, is het aanspreekpunt voor de schuldenaar en is diegene aan wie de schuldenaar betaalt.

Burgerportaal
De nieuwe situatie betekent dat burgers niet langer een informerende rol vervullen bij een beslaglegging, maar een controlerende en aanvullende rol. De Rijksoverheid heeft een burgerportaal ingericht waar de beslagvrije voet kan worden berekend en waar kan worden nagegaan of er wordt voldaan aan de regels die voor de berekening gelden. Mochten er naar aanleiding van deze wetswijziging of een specifieke beslaglegging nog vragen zijn, dan kan natuurlijk altijd contact worden opgenomen met Goltstein Advocaten via 045-5457130 of via info@advocatenkerkrade.nl.