Bouwrecht

Ons kantoor kan u bijstaan in zaken betreffende het publiek- en privaatrechtelijke bouwrecht. U kunt hierbij denken aan onder meer:

 • Aannemingsovereenkomsten
 • Aansprakelijkheden (ontwerp- en uitvoeringsfouten)
 • Architecten, constructeurs, installateurs
 • Bankgaranties
 • Bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen
 • Bodemsanering
 • Bouwbesluit
 • Falend directietoezicht
 • Meer-/minderwerk
 • Omgevingsrecht
 • Opleveringsgeschillen
 • Retentierecht
 • Verzekeringen (CAR)
 • Waarschuwingsplichten

Laat u bijstaan door onze advocaten: