De inlichtingenverplichting en de bijstand

Iedereen in de bijstand heeft te maken met de inlichtingenverplichting van artikel 17 Participatiewet.

Die verplichting houdt in dat alle bijstandsgerechtigden mededeling moeten doen van ‘alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand’. 

Het komt regelmatig voor dat een sociale dienst van de gemeente een bijstandsuitkering stopzet, intrekt, en een boete oplegt omdat de burger de inlichtingenplicht zou hebben geschonden. Meestal wordt gevraagd om bankafschriften aan te leveren, zodat de sociale dienst kan controleren of er nog recht is op bijstand.

Het hoogste rechtscollege, de Centrale Raad van Beroep heeft daar met haar uitspraak van 12 juli 2022 een stokje voor gestoken. 

De Centrale Raad van Beroep oordeelde namelijk dat het feit dat gevraagde bewijsstukken niet worden ingeleverd, niet direct betekent dat de inlichtingenverplichting geschonden is. Een inwoner uit Apeldoorn hoefde daarom de opgelegde boete van de Sociale dienst niet te betalen en zijn bijstandsuitkering was ten onrechte stopgezet en ingetrokken. Er volgde een nabetaling en herstel van de uitkering.

In de bijstand blijf je verder wel verplicht om mee te werken aan een onderzoek door de gemeente. Doe je niet mee aan de ‘medewerkingsverplichting’ dan kan je bijstandsuitkering worden stopgezet.

Heb je een bijstandsuitkering en vragen over INLICHTINGENPLICHT EN MEDEWERKING, neem dan contact op met onze advocaat sociale zekerheid, mevr. Mr. Lucienne Hermans.