DOORGAAN MET RECHTSHULP ONDANKS MAATREGELEN DOOR HET CORONAVIRUS

Ten gevolge van berichtgevingen in de media dat rechtbanken en gerechtshoven gesloten zijn, merken wij dat hierdoor ten onrechte de indruk is gewekt dat de hele rechtspraak stilligt. Dat is zeker niet het geval. Er kunnen wel degelijk civiele en bestuursrechtelijke procedures gestart worden, verzoekschriften – zoals familierechtelijke verzoeken – ingediend worden.

De rechtbanken geven aan dat ze schriftelijke procedures zoveel als mogelijk blijven afhandelen. Hooguit kan de afhandeling door de rechter vertraging oplopen.

Heeft u vragen, wilt u advies, is het treffen van een dringende familierechtelijke voorziening noodzakelijk?

Neem contact met ons op!

045 545 71 30

06 22 80 73 35

ggr@advocatenkerkrade.nl