Eenzijdige wijziging arbeidsovereenkomst – mag dat?

Een werkgever mag een arbeidsovereenkomst slechts eenzijdig wijzigen indien dit schriftelijk in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Daarnaast dient de werkgever een zwaarwichtig belang te hebben.

 

Ons hoogste rechtscollege heeft zich recentelijk uitgesproken over hoe dit zwaarwichtige belang moet worden ingevuld. In deze zaak wilde de werkgever de verdeling van de pensioenpremie ten nadele van de werknemer wijzigen. De werknemer was het hier niet mee eens. De rechtbank oordeelde echter dat er sprake was van een zodanig zwaarwichtig belang voor de werkgever dat deze de overeenkomst eenzijdig mocht wijzigen. Het gerechtshof zette daar echter een streep door. De Hoge Raad laat deze uitspraak in stand. De werkgever mocht de overeenkomst niet eenzijdig wijzigen, omdat de werknemers als het ware een “loonoffer” moeten doen (bij een andere verdeling van de pensioenpremie moet de werknemer immers zelf meer betalen).

 

Het inroepen van een eenzijdig wijzigingsbeding door een werkgever kan slechts als zijn belang zodanig zwaarwichtig is dat de belangen van de werknemer moeten wijken  op grond van de redelijkheid en billijkheid – zo oordeelt de Hoge Raad. Er dient aldus een belangenafweging plaats te vinden. Immers tegenover het ten nadele wijzigen van een arbeidsvoorwaarde voor een werknemer is een inbreuk op het uitgangspunt dat dit niet mag gebeuren, tenzij – zoals hier aan de orde – het te rechtvaardigen is dat er voldoende zwaarwegende belangen voor de werkgever zijn.

 

Hoe dit in de praktijk uitpakt, is en blijft maatwerk.

Heb je als werknemer of werkgever vragen hieromtrent of wil je graag advies, neem dan gerust contact met ons op.