Er is (geen) leven na de dood…

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een social-media account, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn etc. Maar wat gebeurt daarmee op het moment dat wij komen te overlijden? Niet alle nabestaanden hebben toegang tot gebruikersnamen en wachtwoorden van de overledene, laat staan dat nabestaanden weten wat de digitale nalatenschap precies inhoudt. Door de leemtes in de wet blijven deze digitale accounts “voortleven”.

 

D66 wil met het “Actieplan digitale erfenis” het erfrecht moderniseren omdat de huidige wetgeving niet voorziet in regels met betrekking tot digitale nalatenschappen, denk hierbij bijvoorbeeld aan digitale foto’s, video’s, DigiD-accounts of Bitcoins. De bedoeling is dat de nieuwe wetgeving het voor nabestaanden mogelijk maakt om toegang te krijgen tot de social-media-accounts van een overledene.

 

Zodat dit balletje gaat rollen roept D66 op om een onderzoek in te stellen naar de wettelijke mogelijkheden om digitale en financiële bezittingen onderdeel te laten uitmaken van de nalatenschap. Ook moet er vanuit de Europese Unie bewustwording ontstaan over dit probleem.

 

Tweede Kamerlid mevrouw Den Boer van de D66 heeft dit voorgaande aangekaart in de Kamer tijdens de plenaire vergadering op Dinsdag 29 oktober 2019. Het is afwachten wat daarvan de ontwikkelingen zullen zijn in de steeds meer gedigitaliseerde wereld.

 

Mocht je hierover vragen hebben of over andere zaken die zien op nalatenschappen, erven enz. maak dan een afspraak met een van de advocaten.