Fiscale wijzigingen per 1 januari 2015

De fiscale wijzigingen in de kinderkortingen, het kindgebonden budget en de forfaitaire aftrek kinderalimentatie.

 

Per 1 januari 2015 komen er heel wat wijzigingen in de belastingen op het gebied van de kindregelingen voor ouders.

Er moet een voorbehoud worden gemaakt nu nog niet alle wijzigingen door de Eerste Kamer zijn goedgekeurd.

 

De kinderbijslag

De afgelopen jaren werd de kinderbijslag steeds met een bepaald percentage verhoogd.  Deze verhoging vindt niet plaats in 2015, dus de hoogte van het kindergeld blijft in 2015 gelijk aan dat van 2014.

 

Het kindgebonden budget

Voor alleenstaande ouders wordt het kgb verhoogd met maximaal € 3.050,- per jaar ter compensatie van het wegvallen van de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting (een van de heffingskortingen).

De grens van het verzamelinkomen wordt verlaagd, zodat de groep ouders die kgb ontvangen kleiner wordt.

Voor ouders met kinderen van 16 en 17 jaren wordt het kgb verhoogd omdat de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten komt te vervallen.

 

Regelingen die wegvallen/verdwijnen in 2015

– de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting;

– 20% toeslag voor alleenstaande ouders in de bijstand (gecompenseerd door verhoging kgb)

– de tegemoetkoming in onderwijsbijdrage en schoolkosten;

– de heffingskorting ouderschapsverlof;

– de forfaitaire aftrek kinderalimentatie.

Deze aftrek komt te vervallen voor ouders die een bijdrage betalen in de kosten van opvoeding en verzorging/studie en levensonderhoud van hun kinderen tot 21 jaren.