Gezag en co-ouderschap

Vaak krijg ik de vraag of gezag hetzelfde is als co-ouderschap en wat dit concreet nu eigenlijk inhoudt.

Gezag betekent dat ouders gezamenlijke beslissingen moeten nemen die belangrijk zijn voor de kinderen. Gehuwde ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap hebben gezamenlijk gezag, maar ook ongehuwde ouders die dit samen hebben laten vastleggen bij de rechtbank in het gezagsregister. 

Na een echtscheiding ( of ontbinding van het geregistreerde partnerschap) blijft het gezamenlijk gezag bestaan, en ook als de relatie tussen samenwonende ouders met gezag wordt beëindigd. Bij gezamenlijk gezag moeten ouders samen beslissen welke school hun kinderen gaan bezoeken, of dat hun kind een medische of psychologische behandeling moet ondergaan. Het aanvragen van een paspoort of identiteitsbewijs vereist de toestemming van beide ouders.

Co-ouderschap gaat over het verdelen van de feitelijke zorg over de kinderen. De wet spreekt over het gelijkelijk verdelen van de zorg. Dat hoeft niet fifty-fifty te zijn, zoals een week bij vader of een week bij moeder. De ouders spreken samen af hoe zij de zorg verdelen en voor de een is dat feitelijk ieder de helft – co-ouderschap – en voor het andere ouderpaar is dat een andere verdeling, zoals een lang weekend eens per twee weken en in de tussenliggende week nog een dag of een dagdeel. De feitelijke verdeling is afhankelijk van de individuele situatie van de ouders, bijvoorbeeld de woonafstand tussen de ouders, het werk van de ouders.

Vragen over gezag en co-ouderschap? Neem dan contact op.

We staan u graag telefonisch te woord of persoonlijk in een vrijblijvend adviesgesprek. Bel 045 5457130 of mail ggr@advocatenkerkrade.nl