Indexering alimentatie 2019 gesteld op 2 %

De wettelijke indexering voor alimentatiebedragen is voor 2019 vastgesteld op 2 %.

Volgens de wettelijke regeling dienen alimentatiebedragen, zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie, jaarlijks verhoogd te worden met een door de minister van justitie vastgesteld percentage.

Vervolgens dient iedere onderhoudsplichtige zelf te berekenen aan de hand van dat percentage met welk bedrag de alimentatie verhoogd moet worden.

Deze verhoging geldt voor alle alimentatie, dus voor de door de rechter vastgestelde alimentatie en ook voor de alimentatie die door partijen zelf is vastgelegd in een convenant of in een ouderschapsplan.

Het komt nogal eens voor dat vergeten wordt de alimentatie te verhogen met het vastgestelde percentage. Er wordt dan te weinig alimentatie betaald. Voor een periode van 5 jaren kan betaling van achterstallige alimentatie worden gevorderd.

De verhoging van alimentatie middels indexering is bedoeld om bij te blijven met de verhogingen van lonen en het algemene prijspeil.

Wellicht kan het zijn dat de alimentatie die verschuldigd is niet meer in overeenstemming is met de huidige financiële situatie aan de zijde van onderhoudsplichtige. Dit kan ook zo zijn aan de zijde van de onderhoudsgerechtigde. Het kan zijn dat het inkomen ingrijpend gewijzigd is, bijvoorbeeld omdat de onderhoudsplichtige arbeidsongeschikt is geworden.

Ook is mogelijk dat de gezinssamenstelling gewijzigd is, de onderhoudsgerechtigde is gehuwd waardoor de bijvoorbeeld de stiefvader ook een onderhoudsplicht heeft jegens het kind.

Wij adviseren u graag over de alimentatie en alle ins en outs daaromtrent.

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.