Is uw wmo aanvraag afgewezen

Is uw Wmo aanvraag afgewezen?
Het is vaak zinvol bezwaar te maken

De sociale dienst van de gemeente Kerkrade noemt zichzelf ‘streng maar rechtvaardig’. De gemeente waar u woont – en dus ook de gemeente Kerkrade – zijn bij wet verplicht om aan hun inwoners hulp, zorg en voorzieningen te bieden.

Een voorbeeld daarvan is de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), die kan zorgen voor hulpmiddelen en ondersteuning thuis of buiten de deur, zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Uw inkomen of vermogen is hierbij niet van belang, al kan er wel een eigen kleine bijdrage gevraagd worden door de gemeente.

De Wmo is er bijvoorbeeld voor dagbesteding, hulp in de huishouding en begeleiding (in het hele land) om met uw beperking toch mee te kunnen doen. Denk verder aan PGB (Persoonsgebonden budget) voor zorg, een scootmobiel en aanpassingen in uw huis. De Wmo is er echter niet voor alle gebruikelijke en algemeen verkrijgbare hulp: hulpmiddelen en voorzieningen als een glazenwasser, bijdrage aan verwarmingskosten of dieetkosten.

Kortom, een gemeente moet haar burgers helpen om zich thuis te kunnen redden en om buiten de deur mee te kunnen doen. Als de gemeente uw aanvraag om een bijdrage uit de Wmo afwijst, is het vaak zinvol om hiertegen in bezwaar te gaan. Neem in dat geval contact op met mevr. mr. L.N. Hermans van Goltstein Advocaten / Advocaten Kerkrade, telefonisch via 045 5457130 of per email info@advocatenkerkrade.nl.