Juridische veranderingen 2021

‘Een goede voorbereiding is het halve werk’

De eerste maand van 2021 is bijna voorbij. Net zoals ieder jaar zullen er in 2021 een aantal zaken veranderen op juridisch gebied en zullen nieuwe wetten hun intrede doen. Middels deze blog zullen een aantal interessante (juridische) veranderingen kort uiteengezet worden die vanaf 1 januari 2021 gelden. Daarnaast wordt kort ingegaan op een aantal veranderingen die zich later in 2021 en/of zich in de toekomst zullen voor doen.

 

Zzp’er mag huurverlaging aanvragen

  • Zzp’ers met teruglopende inkomsten als gevolg van de coronacrisis mogen per 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 huurverlaging aanvragen bij de woningcorporatie. Hiervoor dient te worden aangetoond dat in de afgelopen zes maanden voor de aanvraag dusdanig weinig werd verdiend dat men onder een bepaalde inkomensgrens valt.

Geen APK-plicht voor auto’s van 50 jaar en ouder

  • Auto’s van 50 jaar en ouder verkrijgen per 1 januari 2021 vrijstelling van de Algemene Periodieke Keuring (APK). De vrijstelling geldt niet voor bussen en taxi’s die ingezet worden voor het vervoer van personen.

Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

  • Gemeenten krijgen bij de aanvang van deze wet het recht om de rechter te adviseren over oplossingen na instelling van een beschermingsbewind voor mensen met schulden. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen met problematische schulden betere hulp krijgen.

Wet herziening beslag- en executierecht

  • Middels deze wet is het per 1 januari 2021 niet langer mogelijk om beslag te leggen op de gehele bankrekening om zo schulden op te eisen. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen met schulden niet onder het bestaansminimum komen te verkeren.

Sigaretten niet meer zichtbaar in de (web)winkel

  • Rookwaren mogen in de winkel of webshop niet meer te zien zijn, dit wordt het uitstalverbod en is ingegaan per 1 januari 2021. Het uitstalverbod geldt voor tabaksproducten en producten die daarop lijken. Spullen behorende bij roken zoals aanstekers en asbakken mogen wel uitgestald worden in de winkel.

Wet Homologatie onderhands akkoord (WHOA), meer ruimte om faillissement te voorkomen

  • Per 1 januari 2021 is de Faillissementswet aangepast. Deze aanpassing ziet toe op ondernemingen en de herstructurering van schulden. Als gevolg van de Coronacrisis zullen hoogstwaarschijnlijk meer bedrijven in financiële problemen terechtkomen met als gevolg (dreigende) faillissementen. Middels deze wetswijziging mogen ondernemers met financiële moeilijkheden een akkoord sluiten met schuldeisers om zo de problematische schulden te herstructureren. De rechter kan deze overeenkomst goedkeuren, of te wel homologatie.

Wat verandert er verder?

Ook na 1 januari 2021 zijn er verschillende wetswijzigingen gepland. Zo wordt door middel van een vergunning online kansspelen aanbieden mogelijk, gelden er nieuwe regels ten aanzien van het auteursrecht voor het internet en dient elke hond een paspoort te hebben.

Daarnaast zijn er een aantal juridische veranderingen bekend gemaakt voor aankomende jaren en voor de nabije toekomst. Zo wordt de verkoop van wegwerpplastic verboden, dienen alle bedrijven hun rookruimtes te sluiten, dienen schepen op de Noordzee milieuvriendelijker te worden, wordt de reclame voor tabak verboden, gaat er een heffing gelden voor vrachtwagens vanaf 3.500 kg, volgen er nieuwe maatregelen tegen fraude met kilometertellerstanden en zijn er plannen voor een verbod op contante betalingen boven € 3.000,-.

Heeft u een juridische vraag?

Schroom dan niet om met een van onze advocaten contact op te nemen.

045 -545 71 30

06 22 80 73 35

info@advocatenkerkrade.nl