Kinderalimentatie

De Hoge Raad heeft gesproken.

In de uitspraak van 9 oktober 2015 heeft ons hoogste rechtscollege beslist dat het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking dient te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Dit houdt in dat het kindgebonden budget niet in mindering mag komen op de kosten van het kind, waardoor de behoefte van het kind niet verminderd. Het kindgebonden budget telt wel mee bij de draagkracht van de verzorgende ouder.

Het gevolg hiervan is dat een verlaging van de alimentatie ten behoeve van het kind niet meer zo snel aan de orde is als in de situatie toen het kindgebonden budget wel werd afgetrokken van de kosten van het kind en de behoefte dus lager werd.

Het is goed dat er nu duidelijkheid is.