Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict door bemiddeling van een mediator (een bemiddelaar). Bijna altijd blijkt dat er voor elk geschil wel een acceptabele oplossing is. Het is echter niet altijd eenvoudig om die oplossing zelf te zien. Een mediator slaagt hier vaak wel in, omdat hij buiten het conflict staat. Hij neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Scheiden door middel van mediation

Mediation wordt steeds vaker ingezet op verschillende rechtsgebieden. Binnen ons kantoor wordt mediation vooral toegepast bij echtscheidingen of  beëindiging van een samenleving.

Het voordeel van echtscheidingsmediation is dat partijen zelf betrokken blijven bij de manier waarop het conflict wordt opgelost. Het wordt niet uit handen gegeven aan een derde (bijvoorbeeld de rechter), waarbij partijen moeten afwachten wat er over hen wordt beslist.

Voorwaarde voor echtscheidingsmediation is dat de betrokkenen zelf willen dat het conflict wordt opgelost en dat zij bereid zijn om constructief mee te werken aan een oplossing. De mediator is onafhankelijk, onpartijdig en deskundig met betrekking tot het begeleiden van partijen in het scheidingsproces.

De grote voordelen van mediation zijn:

  • De rol die partijen zelf kunnen spelen.
  • Beheersing van de kosten.
  • De snelheid waarmee een oplossing kan worden bereikt.
  • Informele procedure.
  • Deskundige begeleiding.
  • Ruimte voor creatieve oplossingen.
  • Een gezamenlijke oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.