Meer vertrouwen en hulp richting werk voor bijstandsgerechtigden

Eind november gaf minister Schouten invulling aan ruim 20 maatregelen die de Participatiewet meer in balans moeten brengen. Zo wordt de weg richting werk gemakkelijker, mogen bijstandsgerechtigden giften ontvangen tot € 1.200 en komen er ruimere mogelijkheden voor het geven van mantelzorg. De Participatiewet is een wet die bijstandsgerechtigden vaak goed ondersteunt, maar waarvan regels in de praktijk af en toe niet uitpakken zoals deze zijn bedoeld. De afgelopen maanden is er gesproken met bijstandsgerechtigden, gemeenten en andere professionals over de invulling van de gepresenteerde maatregelen in het beleidsplan Participatiewet in Balans. Met als uitkomst voortaan de mens en het vertrouwen weer centraal in de Participatiewet en niet langer alleen de regel. En daar zijn we het als Advocaten Kerkrade natuurlijk helemaal mee eens.

Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/28/meer-vertrouwen-en-hulp-richting-werk-voor-bijstandsgerechtigden