Money Mule…?

 

Een money mule staat ook wel bekend als een geldezel of katvanger – iemand die zijn bankrekening ter beschikking stelt voor verdachte transacties. Dit gebeurt in de praktijk op velerlei manieren. Men kan de bankrekening ter beschikking stellen waarop transacties plaatsvinden en het ‘slachtoffer’ de overgemaakte geldbedragen gaat pinnen voor de ‘crimineel’. Ook kan het voorkomen dat iemand, al dan niet bewust van zijn fout, zijn pinpas en pincode afstaat. Hiervoor worden soms forse vergoedingen beloofd. Zelf echter bent u ook strafbaar. U pleegt immers een strafbaar feit (witwassen). Daarbij doet het niet ter zake of men de persoon/naam kent van het eigenlijke slachtoffer of over welke geldbedragen het gaat. De pakkans is vrijwel 100%. De bankrekening staat immers op naam.

Naast een aangifte van de bank volgt doorgaans een blokkade en opheffing van de bankrekening wegens fraude. De persoonsgegevens worden door de bank opgenomen in het Incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister (ook wel: EVR). De basis hiervoor is het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. De maximale duur van de registratie in beide registers is 8 jaar. En dit heeft grote gevolgen.

Staat men eenmaal een het EVR wordt het voor een betrokkenen onmogelijk om een bankrekening te openen. Het kopen van een huis is ook niet mogelijk. Banken zullen aan iemand die in het EVR staat geregistreerd geen hypotheek verstrekken.

Het gebeurt wel eens dat iemand ten onrechte wordt gezien als money mule. Denk hierbij aan het voorbeeld dat de pinpas en inloggegevens zijn gestolen.

Wat kunt u hiertegen doen?

Bij een geschil over de juistheid en rechtmatigheid van een registratie in het Incidentenregister en/of EVR kan een betrokkene zich wenden tot het bestuur/de directie van de betreffende bank. Resulteert dit in niets, kan men zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) of men stapt naar de bevoegde rechter.

Hebt u hierover vragen of algemeen over strafrecht?

Neem dan contact op met mevr. mr. C. Mohr

045 – 545 71 30

06 – 22 80 73 35

ggr@westlex.nl

www.advocatenkerkrade.nl