Nieuwe Aanwijzing sepot en gebruik sepotgronden

Vanaf 1 maart a.s. wordt in beginsel geen voorwaardelijk sepot met bijzondere voorwaarden meer aangeboden door het Openbaar Ministerie, maar wordt gebruik gemaakt van de strafbeschikking met gedragsaanwijzing als bedoeld in artikel 257a lid 3 Sv. Dat blijkt uit de nieuwe Aanwijzing sepot en gebruik sepotgronden.

Wat is een sepot of een tot op heden bekend voorwaardelijk sepot?

Een sepot houdt in dat de strafzaak tegen de verdachte eindigt. De officier van justitie kan onder meer op gronden aan het algemeen belang ontleend beslissen om niet of niet verder te vervolgen. De zaak wordt dan geseponeerd. De beslissing om niet of niet verder te vervolgen kan ook aan de orde zijn na de intrekking van een uitgevaardigde strafbeschikking, ook indien de intrekking tijdens de tenuitvoerleggingsfase plaatsvindt.

Indien u werd gezien als verdachte van een strafbaar feit, wordt u bij een sepot niet langer meer als verdachte beschouwd. Bij een sepot wordt u dus niet langer strafrechtelijk vervolgd en krijgt u geen straf of maatregel opgelegd.

Een voorwaardelijke sepot is een sepot waaraan bepaalde voorwaarden zijn gekoppeld. Met andere woorden – pas nadat u zich gedurende een bepaalde proeftijd aan die voorwaarden hebt gehouden, wordt de strafzaak geseponeerd.

In alle gevallen wordt het motief voor de sepotbeslissing – de sepotgrond – vastgelegd.

De nieuwe aanwijzing vanaf 1 maart a.s.

Blijkens de nieuwe aanwijzing wordt er geen voorwaardelijk sepot gegeven waaraan bijzondere voorwaarden zijn gekoppeld. Zo staat er: “In beginsel wordt bij een beslissing tot sepot slechts de algemene voorwaarde gesteld dat de verdachte geen strafbare feiten begaat binnen een proeftijd van ten hoogste een jaar. Een sepot met bijzondere voorwaarden wordt in beginsel niet meer ingezet. Voor het buitengerechtelijk stellen van voorwaarden omtrent het gedrag dient de strafbeschikking te worden benut (gedragsaanwijzing als bedoeld in artikel 257a lid 3 Sv).

In zaken met jeugdige verdachten, waarin het aanbieden van een excuus aan het slachtoffer en/of een kleine schadevergoeding kan volstaan, wordt de sepotbeslissing – onder de algemene voorwaarde, genomen wanneer de excuses zijn gemaakt en/of de schadevergoeding is voldaan.” Ofwel – geen gedragsaanwijzing middels een strafbeschikking.

Verder geeft deze aanwijzing regels voor de wijze waarop sepotgronden gehanteerd en geregistreerd moeten worden. De bijlage bevat een opsomming van de sepotgronden, elk voorzien van een cijfercode en een toelichting.

Ook regelt deze aanwijzing de wijze waarop klachten over de genomen sepotbeslissing worden behandeld.

Heeft u vragen over (jeugd)strafzaken?

Neem dan contact op met ons kantoor.

Tel: 045 -545 71 30

Whatsapp: 06 – 22 80 73 35

Mail: info@advocatenkerkrade.nl