Omgang en corona

In deze periode van coronacrisis en overheidsbeperkende maatregelen bereiken ons vragen over de voortgang van de omgangsregeling tussen de niet verzorgende ouder en de kinderen.

Moeten de afspraken die zijn gemaakt in een ouderschapsplan over de omgangsregeling worden nageleefd?

Voor kinderen is structuur, ritme en regelmaat belangrijk, dus is het voor hen belangrijk dat de regeling gewoon doorgang vindt. Contact met de niet verzorgende ouder is in het belang van de kinderen, dus probeer de regeling door te laten gaan. De niet verzorgende ouder is een hechtingsfiguur voor het kind en dus belangrijk voor het kind. In deze verhouding kan er geen sprake van zijn dat sociaal contact vermeden zou moet worden (social distancing).

Uiteraard moet het gezondheidsaspect niet uit het oog verloren worden. Is een van de ouders of kinderen verkouden of koortsig, dan is dat reden de omgang niet te laten plaatsvinden. Doet zich dit voor, dan treedt met elkaar in overleg en bespreek op welke manier er dan wel contact kan zijn. Er is zoveel mogelijk tegenwoordig, denk aan beeldbellen via Facetime, Skype of Whatsapp.

Bij overdracht van de kinderen is het makkelijk de 1,5 meter afstand te houden. Ook met deze afstand is het heel goed te doen om de nodige informatie uit te wisselen. Belangrijk is met elkaar in gesprek te blijven en open en eerlijk te zijn. Uiteindelijk komt dit de kinderen ten goede.

 

Wat nu als er problemen rijzen? De omgang wordt niet nagekomen. Natuurlijk is het dan mogelijk een procedure te starten en de hulp van de rechter in te roepen, want er staat wel een regeling vast. Hoe de rechtbanken hiermee omgaan, is nog niet bekend, want er zijn nog geen uitspraken. De beperkende maatregelen brengen ook met zich mee dat gerechten weliswaar werken en ook procedures aanhangig kunnen worden gemaakt, maar mondelinge behandelingen vinden niet plaats, tenzij de zaak als urgent wordt aangemerkt.

Team Goltstein Advocaten

045 -545 71 30

ggr@advocatenkerkrade.nl

06 – 22 80 73 35