Op een rij: enkele nieuwe regels per 1 juli 2021

Over drie weken is het weer 1 juli, de dag waarop traditioneel veel wet- en regelgeving wijzigt. Dit jaar vindt er onder meer een verhoging plaats van het minimumloon, komen er nieuwe regels voor het verplicht aanbieden van een arbeidsovereenkomst na een oproepcontract en mogen burgers niet meer zonder toestemming worden benaderd door telefonische verkopers. Tot slot eindigt de overgangsperiode voor partijen die te maken hebben met de Wet vereenvoudiging belastingvrije voet.

We zetten de genoemde wijzigingen kort voor u op een rij.

Verhoging minimumloon
Een werknemer van 21 jaar en ouder die nu het minimumloon verdient, gaat er vanaf 1 juli financieel een beetje op vooruit. Wie in die leeftijdscategorie valt en 40 uur per week werkt, heeft vanaf die datum recht op een uurloon van minimaal € 9,82. Het huidige uurloon bedraagt € 9,72. Dit minimum is steeds afhankelijk van het aantal uur in een voltijdse werkweek (36, 38 of 40 uur) en hoe oud de werknemer is (tot 21 jaar en ouder). Het volledige overzicht van de nieuwe tarieven is hier te vinden.

Van het minimumloon worden verder de bijstandsnormen afgeleid, zodat ook de bijstandsuitkering hoger wordt. Een alleenstaande van 21 jaar of ouder krijgt vanaf 1 juli een bijstandsuitkering van € 1.078,70. Momenteel bedraagt die uitkering nog € 1.075,44. Als de bijstandsgerechtigde van 21 jaar of ouder is getrouwd, heeft hij vanaf volgende maand recht op een uitkering van € 1.541,00. Voorheen was dit nog € 1.536,34. Het volledige overzicht van de nieuwe bijstandsnormen is hier te vinden.

Arbeidsovereenkomst na een oproepcontract
In het verlengde van het verhoogde minimumloon vindt er nog een verduidelijking plaats in het arbeidsrecht. Werknemers met een oproepcontract hadden na een dienstverband van een jaar al recht op een arbeidsovereenkomst met het in het voorgaande jaar gemiddeld aantal uitbetaalde uren. Nu is ook bepaald dat de werknemer binnen een maand moet aangeven of hij zo’n aanbod van de werkgever accepteert of weigert. Voorheen moest dat besluit na ten minste een maand worden genomen. Wordt het aanbod door de werknemer geweigerd, dan blijft het oproepcontract in stand. De werkgever blijft verplicht om iedere twaalf maanden een aanbod tot een vaste arbeidsduur te doen.

Daarnaast was tot de wetswijziging onduidelijk wanneer de arbeidsovereenkomst vervolgens ingaat. Vanaf 1 juli 2021 geldt dat de eerste dag van de vijftiende werkmaand ook de eerste dag is van de nieuwe arbeidsovereenkomst; dat is uiterlijk twee maanden na het aanbod van de werkgever. Partijen zijn vrij om de arbeidsovereenkomst ook eerder te laten ingaan, maar nooit later dan de eerste dag van de vijftiende maand.

Verbod op ongevraagde telefonische verkoop
Niets zo vervelend als ongevraagde telefoontjes waarin geprobeerd wordt kranten, energiecontracten en loterijen aan de man te brengen. Vanaf 1 juli 2021 behoren die praktijken tot het verleden. Dan is het bedrijven niet langer toegestaan om potentiële klanten te benaderen zonder dat zij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Klanten kunnen, bijvoorbeeld bij het inschrijven op een nieuwsbrief, wel toestemming geven voor deze telefonische verkoopmethoden. Ook dan zijn bedrijven aan strenge eisen gebonden: zo mag er niet met een afgeschermd (anoniem) nummer worden gebeld en is de toestemming niet jarenlang geldig.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Zoals we hier eerder berichtten, is op 1 januari van dit jaar de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. Die wet heeft tot doel dat mensen met meerdere schuldeisers één deurwaarder als contactpersoon krijgen en aan hem al hun betalingen kunnen voldoen. Bovendien werd een volgorderegeling voor beslag ingevoerd en kwam er een vaste rekenformule om de beslagvrije voet te berekenen. Bij de inwerkingtreding van de wet werd voor enkele betrokken partijen een overgangsperiode ingesteld, zodat iedereen tijdig aan de eisen van de nieuwe regelgeving kon voldoen. Die overgangsperiode eindigt op 1 juli aanstaande. 

Mocht u over een van de hiervoor besproken onderwerpen een vraag hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Goltstein Advocaten via 045-5457130 of via info@advocatenkerkrade.nl. Dat kan uiteraard ook als u een heel andere vraag heeft. Het eerste halfuur kunt u rekenen op gratis, maar deskundig advies.

Foto: Julien Jorge, Wikimedia Commons, cc by-sa