Partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

Op 21 mei 2019 is ook door de Eerste Kamer het wetsvoorstel ” Wet herziening partneralimentatie” aangenomen.

Wat verandert er voor de partneralimentatie?

De hoofdregel is dat de termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, gelijk is aan de helft van de tijd dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van 5 jaar.

Op deze hoofregel gelden drie belangrijke uitzonderingen:

Uitzondering 1: Indien er uit het huwelijk kinderen zijn jonger dan 12 jaar, dan dient er partneralimentatie betaald te worden totdat het jongste kind 12 jaar oud is.

Bijvoorbeeld: u bent 6 jaar gehuwd en heeft twee kinderen, 8 en 6 jaar oud, dan eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie na verloop van 6 jaar omdat het jongste kind dan 12 jaar is.

Uitzondering 2: Wanneer het huwelijk bij het indienen van het echtscheidingsverzoek 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde  maximaal 10 jaar jonger is dan de geldende AOW-leeftijd (dat is momenteel dus 57 jaar of ouder), dan dient er partneralimentatie betaald te worden totdat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.

Bijvoorbeeld: u bent 20 jaar gehuwd en de alimentatiegerechtigde is 58 jaar oud, dan eindigt de partneralimentatie na verloop van 9 jaar omdat de alimentatiegerechtigde dan 67 jaar is.

Uitzondering 3: Wanneer het huwelijk bij het indienen van het echtscheidingsverzoek 15 jaar of langer geduurd heeft én de alimentatiegerechtigde op het moment van inwerkingtreding van de wet 50 jaar of ouder is, dan duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Bijvoorbeeld: U bent 20 jaar gehuwd en de alimentatiegerechtigde is 51 jaar oud, dan eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie na 10 jaar.

Voor wie gelden deze wijzigingen en per wanneer?

Naar alle waarschijnlijkheid gaat deze nieuwe wet alleen gelden voor mensen die nà 1 januari 2020 gaan scheiden.

Voor mensen die al gescheiden zijn, of dit jaar nog gaan scheiden verandert er helemaal niets.

Let op! Er is nog geen sprake van een nieuwe wet omdat het wetsvoorstel  nog ondertekend moet worden door de Koning en ministers en gepubliceerd in het Staatsblad. U kunt er dus nog geen beroep doen.