Per 01-01-2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Werkgever en werknemer opgelet!

De Wet Arbeidsmarkt in Balans, de WAB, geeft op arbeidsrechtelijk gebied direct per 1 januari 2020 nieuwe regels. Vraag ons om advies.

In het kort:

  1. Vanaf 1 januari 2020 zijn weer drie tijdelijke contracten in drie jaar mogelijk. Dit geldt ook voor de contracten die voor 1 januari 2020 zijn aangegaan. Tot 31 december 2019 kunnen dat nog maar twee contracten zijn alvorens van rechtswege een vast dienstverband ontstaat. De datum waarop de 2 jaar wordt gepasseerd mag dus niet liggen na 1-1-2020 want dan is er volgens het oude recht een vaste arbeidsovereenkomst.
  2. Oproepkrachten moeten na één jaar een aanbod krijgen van een vast aantal uren. Dit geldt ook voor lopende oproepovereenkomsten die in de loop van 2020 een jaar in dienst zijn. Er ontstaat een loonvordering over het gemiddeld aantal uren.
  3. De transitievergoeding geldt in 2020 vanaf de eerste werkdag en niet meer na twee jaar. Ook langdurig arbeidsongeschikten moeten de transitievergoeding betaald krijgen.
  4. De werkgever kan met een combinatie van ontslagredenen makkelijker ontslaan. Hier tegenover staat wel een hogere prijs.