Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een complex rechtsgebied met grote belangen voor zowel werkgever als werknemer. Het arbeidsrecht is ook voortdurend in beweging en een actuele kennis van het arbeidsrecht is dan ook vereist om onaangename verrassingen te voorkomen.

Het begint bij een goede, schriftelijke arbeidsovereenkomst maar houdt daar niet op. In de praktijk kom ik regelmatig tegen dat zowel werkgever als werknemer niet volledig op de hoogte zijn van de rechten en plichten die voortkomen uit hun arbeidsrelatie. Er worden dan  trajecten ingezet en afspraken gemaakt die achteraf averechts effect blijken te hebben.

Ik sta zowel werkgevers als werknemers bij op het gebied van arbeidsrecht. Dit kan gedurende de arbeidsrelatie maar ook bij onenigheid over het beëindigen ervan.

Mijn rechtsbijstand kan betrekking hebben op:

  • een arbeidsgeschil zoals de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en op welke locatie enz.
  • een bedrijfsongeval, beroepsziekte, re-integratie bij ziekte
  • (secundaire) arbeidsvoorwaarden
  • een ontslag, al dan niet op staande voet en ontbinding van de arbeidsovereenkomst
  • transitievergoeding

Voorkom verrassingen achteraf en informeer tijdig naar de mogelijkheden.

Arbeidsrechtelijke scan

Duidelijkheid vooraf, voorkomt problemen achteraf.

Onduidelijke, onvolledige en juridisch onjuiste regelingen, alsmede een verkeerde aanpak liggen vaak ten grondslag aan een conflict tussen werkgevers en werknemers. De werkgever trekt uiteindelijk vaak aan het kortste eind met grote financiële consequenties, welke voorkomen hadden kunnen worden.

Als werkgever kunt u gebruik maken van onze arbeidsrechtelijke scan, waarbij in kaart gebracht wordt in hoeverre interne regelingen (waaronder ook het verzuimbeleid en begeleiding) nog adequaat zijn en waar verbeterpunten liggen.

Laat u bijstaan door onze advocaten: