Strafrecht

Wordt u verdacht van een strafbaar feit, dan heeft u recht op de best mogelijke verdediging. Wij hebben deskundige strafrecht advocaten in huis die u kunnen helpen met de strafzaak. Wij vragen de stukken op en bespreken de zaak met u. Afhankelijk van uw inkomen is het mogelijk gefinancierde rechtshulp te krijgen.

Verhoor

Heeft u een uitnodiging voor verhoor bij politie ontvangen? Neem contact op met uw advocaat om de zaak te bespreken en of u een advocaat bij het verhoor aanwezig wil hebben.

Strafbeschikking

Heeft u een strafbeschikking ontvangen en bent u het niet eens met de door justitie opgelegde straf, dan dient hier binnen twee weken na ontvangst van de beschikking verzet tegen aangetekend te worden.

Indien de strafbeschikking wordt aanvaard en betaald, dan wordt door u ook erkend dat het strafbare feit heeft plaatsgevonden. In het geval van een misdrijf kan dit leiden tot een strafblad.

Rechtshulp bij strafzaak

Uw strafrecht advocaat begeleidt u volledig tijdens het strafproces. Wij verdedigen u tijdens de zitting. Ingewikkelde termen die langskomen in de procedure vertalen we. Natuurlijk gaan we voor een zo goed mogelijke afloop van uw strafzaak.

De procedure bij strafrecht verloopt als volgt: in de wet is bepaald op welke gedragingen een straf staat. Zit u bijvoorbeeld dronken achter het stuur, dan is dit een overtreding van de wet en bent u strafbaar. Vaak wordt eerst proces verbaal opgemaakt, waarna u gevraagd wordt (dagvaarding) om voor de rechtbank te verschijnen. Uw zaak wordt mondeling behandeld en uiteindelijk wordt het vonnis uitgesproken.

Politierechter en Meervoudige Kamer

Het hangt van de ernst van de overtreding af of uw zaak wordt behandeld door de Kantonrechter, de Politierechter of door de Meervoudige Kamer van de rechtbank. De Officier van Justitie kan u dagvaarden voor de Kantonrechter (deze behandelt de zaak alleen), de Politierechter (deze behandelt de zaak alleen ) en de meervoudige kamer ( drie rechters behandelen de zaak).

Strafeis en uitspraak

De rechter neemt het dossier met u door, stelt vragen en geeft u de gelegenheid te reageren. Daarna geeft de Officier van Justitie zijn oordeel en spreekt een strafeis tegen u uit. De rechter neemt hiervan kennis en vervolgens houdt de advocaat zijn pleidooi. De verdachte heeft het laatste woord Tot slot sluit de rechter het onderzoek. De Politierechter doet meteen uitspraak, de Meervoudige Kamer doet dit binnen veertien dagen.

Minderjarigen

De procedure bij behandeling van zaken tegen jeugdige personen is vaak afwijkend. Een minderjarige verdachte is altijd verplicht zich door een advocaat te laten bijstaan

Hoger beroep

Hoger beroep tegen vonnissen van de Politierechter of de Meervoudige Kamer worden behandeld door het Gerechtshof.

Laat u bijstaan door onze advocaten: