Slapend dienstverband

Wat is het en wat zijn de juridische gevolgen?

Een dienstverband/arbeidsovereenkomst is slapend als:

  • er langdurige ziekte is van 104 weken achter elkaar.
  • de werknemer niet meer in staat is de overeengekomen arbeid te verrichten.
  • er geen mogelijkheden voor herplaatsing zijn binnen het bedrijf.

In zo’n geval behoort de arbeidsovereenkomst te eindigen omdat die geen inhoud meer heeft. De werkgever stopt immers normaal gesproken na 2 jaar met de loondoorbetaling bij ziekte.

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst niet wil beëindigen maar ‘slapend’ wil laten, dan kun je als werknemer een verzoek tot ontbinding indienen bij de Kantonrechter. Als gevolg van het Xella-arrest uit november 2019, kan de werknemer in ieder geval verzoeken om uitbetaling van de wettelijke transitievergoeding. Deze wordt berekend over de hele duur van het dienstverband tot en met de volledige ziekteperiode van 2 jaar. De transitievergoeding gaat over het brutoloon plus vakantiegeld en pensioenpremie en is 1/3 maansalaris over alle volle dienstjaren en 1/36e maandsalaris over alle volle maanden die je in dienst was.

Vragen over ziekte en beëindiging van de arbeidsovereenkomst, neem vrijblijvend contact op met mevr. mr. L. Hermans, advocaat bij Goltstein Advocaten / Advocaten Kerkrade.