Strafbeschikking – Bijstand in recht!

Gister heeft een Kamermeerderheid aan het kabinet gevraagd dat bij OM-strafbeschikkingen altijd rechtsbijstand door een advocaat verzekerd is.

Wat is een strafbeschikking?

Het OM (Openbaar Ministerie) kan sinds 2008 strafzaken zelf afdoen middels een strafbeschikking (zonder tussenkomst van een rechter). Doorgaans is dat een geldboete al dan niet in combinatie met een taakstraf. Een Officier van Justitie kan geen celstraffen opleggen. Dat kan alleen een rechter. Voordat dit gebeurt, wordt de verdachte gehoord door Officier van Justitie biedt als het ware een voorstel aan. De keuze is kort en krachtig: de straf wel of niet accepteren. In het geval de straf wordt geaccepteerd, kan men binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking verzet instellen. Let wel, indien is toegezegd vrijwillig te zullen voldoen aan de straf, dan vervalt het recht op verzet.

 

Recht op bijstand van een advocaat?

 

Ja, maar….

In de wet staat geschreven dat er voor verdachte altijd het recht bestaat om zich te laten bijstaan door een advocaat. Echter niet alle verdachten maken van deze mogelijkheid gebruik. Afgelopen maandag werd een evaluatierapport gepubliceerd waaruit blijkt dat de kwaliteit van de strafbeschikkingen is verbeterd. Naar aanleiding daarvan heeft onze Minister dit met de Kamer gedeeld. Omdat bijstand van een advocaat niet de standaard is, heeft aldus een Kamermeerderheid gevraagd dat altijd rechtsbijstand door advocaat verzekerd is.

 

Strafblad

 

Het is niet verstandig om zomaar een straf zonder tussenkomst van een rechter te accepteren. Laat altijd een (strafrecht)advocaat naar uw zaak kijken. Een advocaat vraagt het strafdossier op, waarna kan worden besproken wat u kunt verwachten of een strafvoorstel wel redelijk is. Immers een strafbeschikking wordt bijgeschreven op het strafblad (justitiële documentatie) als de boete hoger is dan € 100,-, er een taakstraf is opgelegd of er een (andere) bijkomende straf wordt opgelegd.

 

Hebt u een uitnodiging ontvangen om te worden gehoord door de Officier van Justitie? Neem dan altijd contact op met een advocaat.

 

Binnen ons kantoor is mr. C. (Christina) Mohr uw advocaat als het gaat om strafzaken. U kunt haar bereiken per mail mohr@advocatenkerkrade.nl of op 045 -545 71 30 of via Whatsapp op 06 – 22 80 73 35.