The escape-plan

Als een gevangene uitbreekt uit de gevangenis is dit niet strafbaar. Althans nog niet. Onze Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft eind vorig jaar aangekondigd dit te willen veranderen. Ofwel – het kabinet wil ontsnappen uit het gevang strafbaar stellen. Aangekondigd is dat dit wetsvoorstel er nog voor de zomer is.

 

Waarom is ontsnapping eigenlijk in ons land niet strafbaar?

 

Indien men opgesloten is, zo veronderstelt men, heeft eenieder de drang om te ontsnappen. Dat fundamentele recht naar vrijheid heeft men tot op heden niet aangetast. De gedachte daarachter is dat niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen vrijheidsbeperking. Daar komt dus nu verandering in.

 

In hoeverre is ontsnapping niet strafbaar?

 

Er is inderdaad geen wet die zegt dat bij een (poging tot) ontsnapping de gevangene er een extra straf voor krijgt. Wel wordt er intern een maatregel toegepast, denk hierbij aan een verblijf voor een bepaalde periode in een isoleercel. Echter in de wet is niets geregeld.

 

Normaal gesproken krijgt een gevangene die minimaal 1 jaar vastzit bij goed gedrag strafkorting van 1/3e opgelegde gevangenisstraf – vervroegde invrijheidsstelling (VI) genaamd. Aan die VI worden voorwaarden gekoppeld. Op het moment echter dat een gevangene ontsnapt dan wel een poging daartoe doet, krijgt hij uiteraard geen strafkorting. Men zou zo bezien kunnen stellen dat aan een (poging tot) ontsnapping wel een consequentie kleeft.

 

Overigens zijn alle strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld vernieling van de tralies, gijzeling van de cipiers, diefstal van een laken, vluchtauto of anders wederom wel strafbaar. De voorgaande voorbeelden gaan doorgaans gepaard met een ontsnapping. Een gevangene wandelt immers niet zomaar het gevang uit.

 

Uit een onderzoeksrapport van de Vrije Universiteit, verricht in opdracht van het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt dat de afgelopen jaren amper ontsnappingen uit gevangenissen hebben plaatsgevonden. Sinds 2011 is dit maar een of twee keer per jaar gebeurd.[1] En vergeet niet – in de regel wordt de ontsnapte al snel weer ‘teruggebracht’.

 

Helpen is wel strafbaar

 

Let wel – het helpen van een gedetineerde om te ontsnappen is wel strafbaar. Dat is geregeld in artikel 191 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Hij die opzettelijk iemand, op openbaar gezag of krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van de vrijheid beroofd, bevrijdt of bij zijn zelfbevrijding behulpzaam is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.”

 

Ben jij of ken jij iemand die in aanraking is gekomen met politie of justitie? Neem dan contact met ons op. Wij laten het er niet bij zitten!

 

Grupellostraat 8

6461 EV Kerkrade

 

045 – 545 7130

ggr@advocatenkerkrade.nl

 

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-dekker-wil-ontsnappen-uit-de-gevangenis-strafbaar-stellen-strafrechtadvocaten-kritisch~b8747f81/