Voorpootrecht?

Onder de categorie opmerkelijk en bijzonder heeft het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch vorige week een opvallende uitspraak gedaan over het zogenoemde voorpootrecht.

 

Wat is het voorpootrecht?

 

Het heeft in ieder geval niets te maken met een poot van een dier. Het pootrecht of voorpootrecht is een oud zakelijk recht dat het recht van eigenaren van een perceel grond omvat om in eigen bezit bomen (en ander houtgewas) te planten en te rooien op een aangrenzend perceel. Meestal is dat een berm van een weg die langs het perceel loopt.

 

Door de groeiende bevolking in de middeleeuwen waren er meer akkerlanden nodig. Gevolg was dat veel bossen werden gerooid. Het resultaat daarvan was wederom houtschaarste. Door het recht van voorpoting toe te staan, hoopte men deze ontginning tegen te gaan. Daar werd ook op grote schaal gebruik van gemaakt. Met het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden werden geen nieuwe voorpootrechten meer toebedeeld, omdat het recht vaag en onduidelijk was. Gemeenten als eigenaar van de openbare wegen werden in hun doen en laten immers beperkt.

 

In 2020 nog actueel

 

Zoals gezegd is het een oud zakelijk recht dat kennelijk ook in 2020 nog actueel kan zijn. Hoewel in deze contreien er weinig over bekend is, zou het wel eens kunnen voorkomen dat een oud zakelijk recht als het voorpootrecht bestaat. De meest bekende oude zakelijke rechten zijn buurweg, het recht van beklemming en het recht van de dertiende penning.

 

Met de komst van het Nieuwe Burgerlijke Wetboek in 1992 en de Overgangswet Nieuwe Burgerlijk Wetboek kunnen oude zakelijke rechten tot op de dag vandaag worden ingeschreven in het Kadaster. Uit de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 7 januari 2020 (ECLI:NL:GHSHE:2020:10) blijkt onder meer dat voor zeer oude zakelijke rechten niet altijd bewijsstukken nodig zijn zoals een akte of andere officiële documenten.

 

Mocht je vragen hebben over een zakelijk recht dat wellicht op jouw perceel rust, denk hierbij aan de ‘moderne rechten’ als erfdienstbaarheid of recht van overpad, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.