Wat je moet weten over kinderalimentatie en erkenning

De verwekker, dus de biologische vader van het kind is de juridische ouder. Deze heeft een onderhoudsverplichting en dient volgens de wet bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind. Deze bijdrage is de alom bekende kinderalimentatie. Bijdragen in het levensonderhoud en de studie van het kind horen hier ook bij. Zodra het kind 21 jaar wordt, eindigt de onderhoudsverplichting van de ouders.

ERKENNING
De onderhoudsverplichting van de man kan ook al eerder komen te vervallen, bijvoorbeeld als het kind niet binnen een huwelijk geboren is en een andere man het kind erkent. Dan gaat de onderhoudsverplichting automatisch over op de “nieuwe” vader. Door erkenning wordt je automatisch juridische ouder van het kind. Het kind kan je achternaam krijgen, indien gewenst en wordt ook je wettelijke erfgenaam. Het erkennen van een kind gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en kan in elke Nederlandse gemeente (gratis). Voor erkenning heb je de toestemming van de moeder nodig. Als de moeder niet meegaat naar het gemeentehuis, dan mag het ook met schriftelijke toestemming van de moeder.

Je kunt een kind erkennen tijdens de zwangerschap, tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment. Als het kind 12 jaar of ouder is, heb je naast de schriftelijke toestemming van de moeder ook de toestemming van het kind zelf nodig. Als je een kind wilt erkennen dat ouder is dan 16 jaar, is de toestemming van de moeder niet meer vereist, natuurlijk wel de toestemming van het kind zelf.

Let op! als je als biologische vader je kind niet erkent, blijf je gewoon onderhoudsplichtig. De alimentatieplicht vervalt dus niet.

Heb je vragen in verband met erkenning of heb je rechtshulp nodig? Neem gerust contact op met ons kantoor.