Wat zijn uw rechten als u verdacht wordt van een strafbaar feit?

U hebt het recht om:

 

  • te weten van welk strafbaar feit u wordt verdacht;

 

  • te zwijgen – u hoeft de vragen van de politie niet te beantwoorden; de politie moet u wijzen op uw zwijgrecht. Dat noemt men de cautieplicht.

 

  • vertrouwelijk te spreken met een advocaat voordat u wordt verhoord door de politie;

 

  • u tijdens het verhoor bij te laten staan door een advocaat;

 

  • de (dossier)stukken in te zien, als die er zijn.

 

 

Bijstand van een advocaat voorafgaand en tijdens het politieverhoor

 

Het advies is: bespreek deze kwestie met een strafrechtadvocaat, voordat u zomaar vragen van de politie beantwoordt. De afgelegde verklaring die tijdens het politieverhoor tot stand komt, wordt namelijk toegevoegd aan het dossier dat de politie samenstelt. Ongeacht of die verklaring is ondertekend of niet, zal die verklaring gedurende het gehele strafproces in dit dossier blijven.

 

Mocht het komen tot een dagvaarding (oproeping bij de rechter) dan neemt de rechter op basis van de zich in het dossier bevindende stukken, waaronder uw verklaring, een beslissing. Daarom is het belangrijk dat u als verdachte goed overweegt of u wel of geen verklaring aflegt.  Een strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren.

 

Uitnodiging voor een politieverhoor ontvangen?

 

Hebt u een uitnodiging (brief) van de politie ontvangen om te worden verhoord als verdachte, neem dan altijd contact op met een strafrechtadvocaat. Alsdan kan meteen een strategie worden bepaald – een strategie die bepalend kan zijn voor de rest van het proces.

 

Tel: 045 – 545 71 30

Whatsapp: 06 – 22 80 73 35

@: ggr@advocatenkerkrade.nl

www.westlex.nl