Wetsvoorstel gezamenlijk gezag bij erkenning kind

Als u tijdens de geboorte van uw kind niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt met de andere ouder van uw kind, dan krijgt u momenteel niet beiden automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. De moeder wordt dan belast met het eenhoofdig gezag. Binnenkort komt hier echter verandering in. De Eerste Kamer heeft namelijk op dinsdag 22 maart ingestemd met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Ginneken (D66) en Van Wijngaarden (VVD) waarmee ook ongehuwde partners bij erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijk gezag kunnen krijgen. De fracties van Fractie-Nanninga, PvdA, Groenlinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, VVD, 50PLUS en FVD stemden voor het wetsvoorstel. De fracties van CDA, ChristenUnie en SGP daartegen. De OSF-fractie was afwezig.
Het wetsvoorstel regelt dat ook ongehuwde ouders van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen als zij het kind erkennen. Het wetsvoorstel heeft als doel de belangen van het kind te waarborgen, het onderscheid tussen kinderen geboren uit gehuwde ouders en ongehuwde ouders weg te nemen, de bepalingen beter te laten aansluiten bij de behoefte van de veranderde samenleving en het wegnemen van door de huidige wetgeving veroorzaakte problemen.
Wanneer de nieuwe wet precies in werking treedt, wordt nog bepaald bij koninklijk besluit. Er komt in ieder geval een belangrijke wijziging in het verkrijgen van het gezag aan.