Wetsvoorstel partneralimentatie

Al jarenlang is men in het parlement aan het bakkeleien over de wijziging van de partneralimentatie en vooral de duur van die alimentatie.

De duur van de partneralimentatie is nu 12 jaren en het algemene gevoelen is dat dit toch een te lange periode is.

In 2015 is een wetsvoorstel ingediend, maar dat stuitte op te veel bezwaren.

In maart 2017 is een nieuw voorstel ingediend en dat lijkt een evenwichtiger voorstel te zijn.

Wat zijn de kernpunten?

  • Duur beperkt tot 5 jaren met twee uitzonderingen: 1. Een huwelijk heeft langer geduurd dan 15 jaar en de tijd tot aan de pensioengerechtigde leeftijd is korter dan 10 jaar, dan eindigt de alimentatieplicht op het moment van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dus dan maximaal 10 jaar alimentatieplicht. 2. Zijn er nog jonge kinderen in het gezin, dan eindigt de alimentatie niet eerder dan het moment dat de kinderen 12 jaar zijn geworden, dus is de maximale termijn in deze gevallen 12 jaar.
  • Bij een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt de onderhoudsverplichting (dat is nu ook het geval) en bij samenwonen dan eindigt die verplichting na zes maanden vanaf de aanvang van de samenwoning. Deze termijn van 6 maanden is nieuw.
  • De behoefte van de onderhoudsgerechtigde wordt bepaald aan de hand van de Hofnorm, nl. 60% van het netto gezinsinkomen minus de behoefte van de kinderen. Deze Hofnorm wordt nu in de praktijk al regelmatig toegepast.

Het wetsvoorstel moet nog worden behandeld in de Tweede Kamer en daarna uiteraard – bij acceptatie – door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Dus het is nog wel even wachten voordat er een nieuwe wettelijke regeling bestaat.