Wijzigingen belastingstelsel in 2020

In 2020 wordt het Tweeschijvenstelsel ingevoerd:

Tot 68.507,— een belastingpercentage van 37,35 % en vanaf 68.507,— van 49,50 % In 2021 wordt het tarief van 37,35 % verlaagd naar 37,10 %.

 

Het nieuwe belastingplan dat per 1 januari 2020 wordt ingevoerd verlaagt onder meer de aftrek partneralimentatie.

Als de wijziging wordt ingevoerd, dan is de aftrek in 2020 46% bij een inkomen van 68.507,—, in 2021 is die aftrek 40 % en uiteindelijk in 2022 37 %. Deze 37 % is de definitieve aftrek en die geldt dan voor iedereen, ongeacht de hoogte van het inkomen.

Deze wijziging heeft tot gevolg dat je minder fiscaal voordeel ontvangt, daar de alimentatie is berekend onder het huidige belastingstelsel en de nu bestaande tariefgroepen.

Er zijn er nu nog 4: 18,75 tot 20.384,—; 20,20% tot 34.817,—; 36,10% tot 68.507,— tenslotte 51,75% vanaf 68.507,—.

 

Wijziging duur partneralimentatie

 

Per 1 januari 2020 wijzigt de duur van de partneralimentatieverplichting van 12 jaar. De maximale alimentatietermijn wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar, vanaf datum echtscheiding.

Er zijn uitzonderingen:

Huwelijken ouder dan 15 jaar: maximaal 10 jaar met als grens het bereiken van de AOW-leeftijd; Jongste kind van het gezin is jonger dan 12 jaar: de alimentatie duurt dan totdat de jongste 12 jaar is met een maximum van 12 jaar; Voor 50-plussers geldt een overgangsregeling en een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen.

Lopende alimentatieverplichtingen worden niet geraakt door de nieuwe regeling.

 

Wil je meer weten, heb je concrete vragen of zou je wel een herberekening alimentatie willen, maak dan een afspraak met een van de advocaten.