WIST JE DAT…

 

  • De Raad voor Rechtsbijstand automatisch de korting van € 54,– toepast op de eigen bijdrage van de toevoeging. Zolang deze situatie voortduurt, hoeft er geen diagnosedocument te worden aangevraagd bij het Juridisch Loket.

 

  • De rechtbanken vanaf 7 april weer en andere soort zaken dan de meest urgente zaken zullen gaan behandelen. Voor familierecht geldt dat voor komende tijd zaken zoals echtscheiding, omgang en alimentatie, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen doorgaan als de omstandigheden dat toelaten. Voor bestuursrecht geldt dat onder meer zaken worden behandeld die te maken hebben met het coronavirus. In het strafrecht zullen meer (snel)rechtzittingen met gedetineerden worden gehouden en andere zaken waarin een mondelinge behandeling bijvoorbeeld via skype mogelijk is.

 

  • Aan woningverenigingen aangegeven is geen uithuiszettingen ten gevolge van huurachterstand meer uit te voeren gedurende deze crisissituatie.

 

  • Mensen met schulden door de overheid worden ontzien en uitstel van betaling kunnen krijgen, dit volgt uit een brief van het Centraal Justitieel incasso Bureau aan de deurwaarders.

 

Heb je vragen – bel, mail of app!

045 – 545 71 30

ggr@advocatenkerkrade.nl

06 22 80 73 30