Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een zeer omvangrijk en divers vakgebied, waarin onder meer huwelijksvermogensrecht, echtscheidingen, gezag, zorgregeling, ouderschapsplan geregeld worden en ook ondertoezichtstelling (OTS), uithuisplaatsing (UHP), mentorschap en bewind.

Bij een echtscheiding komt vooral aan de orde het opstellen van een ouderschapsplan in geval er minderjarige kinderen zijn, partneralimentatie, afwikkeling van het huwelijkse vermogen.

Sinds een aantal jaren is het overleggen van een ouderschapsplan bij een echtscheidingsverzoek verplicht. De ouders moeten samen afspraken maken over de verblijfplaats van de kinderen, de verdeling van de zorgtaken betreffende de kinderen en de verdeling van de kosten van de kinderen tussen de ouders. Het berekenen van  het eigen aandeel in de kosten van de kinderen gebeurt aan de hand van de door de Expertgroep alimentatie opgestelde richtlijnen.

Ook voor het berekenen van partneralimentatie zijn door dezelfde expertgroep richtlijnen geschreven.

De afwikkeling van het vermogen is afhankelijk of de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd of dat huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen.

U kunt zich omtrent bovenstaande onderwerpen laten adviseren door een van onze familierechtadvocaten.

Een belangrijke plek in het familierecht is die van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, daarmee samenhangend het gezag. Over deze onderwerpen oordeelt de Kinderrechter/rechtbank en het is belangrijk dat u zich als ouder, belanghebbende of als minderjarige laat bijstaan. Niet altijd wordt de oplossing van problemen in een gezin of met een minderjarige gevonden in een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Ook met deze zaken houden verschillende advocaten van ons kantoor zich bezig.

In de actualiteit wordt vaak gesproken over vechtscheidingen en het lijkt er op alsof een vechtscheiding altijd aan de orde is als beide partners een eigen advocaat hebben. Niets is minder waar, ook in de situatie dat wij een van de partners/ouders bijstaan, kan de scheiding in overleg en/of middels een viergesprek worden geregeld.

Laat u bijstaan door onze advocaten: