Tarieven van Goltstein Advocaten.

Onze tarieven variëren van € 150,- tot € 200,- per uur, afhankelijk van de ervaring van de advocaat. Dit tarief is exclusief 6% ‘kantoorkosten’ en 21% BTW. Door ons voldane griffierechten, legeskosten en kosten van derden, bijvoorbeeld van de deurwaarder, worden tevens in rekening gebracht. Het tarief wordt met u overeengekomen en vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

Tarieven bij rechtsbijstand

Indien uw inkomen en/of vermogen daartoe aanleiding geeft, kan de advocaat de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om voor u een toevoeging af te geven. Bij toewijzing van de toevoeging worden de kosten voor de advocaat gedragen door de overheid. Aan u wordt vervolgens een eigen bijdrage opgelegd. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen en kan (in 2021) variëren van € 208,- tot € 875,-. Deze eigen bijdrage dient u te betalen aan de advocaat. Een vooraf verkregen verwijzing vanuit het Juridisch Loket vermindert de eigen bijdrage met € 56,- (2021).Voor meer informatie over een toevoeging wordt verwezen naar de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Vragen over uw tarief