Omtrent de nalatenschap van een erflater ontstaan helaas geregeld conflicten. U kunt hierbij denken aan een claim op de erfenis, aanspraken ten aanzien van het kindsdeel (legitieme portie) dan wel discussies over de correcte verdeling. Als erfrechtadvocaat is mr. J.J.M. Goltstein u graag van dienst.

De complexiteit in erfrechtzaken zijn de familierelaties. Als eerste dient er te worden nagegaan of de erflater een testament heeft opgemaakt. Is dat niet het geval, dan geldt het wettelijke versterferfrecht. Er zijn veel wettelijke bepalingen waarin exact staat beschreven hoe en wat. In deze wirwar – en zeker in de emotionele periode – kan een advocaat u helderheid geven en adviseren wat uw mogelijkheden zijn. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek neemt mr. J.J.M. Goltstein dit graag met u door.

Laat u bijstaan door onze advocaten: