Psychiatrisch patiëntenrecht

Soms krijgt u als patiënt of als familielid met een gedwongen psychiatrische opname te maken. Het is belangrijk dat u zich dan goed laat informeren over psychiatrisch patiëntenrecht.

De regelgeving waar u als patiënt of als familie van een patiënt mee te maken krijgt is vastgelegd in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. In de Wet BOPZ is de externe rechtspositie van de patiënt vastgelegd, dus hoe de procedure van een gedwongen opname verloopt. Daarnaast is de interne rechtspositie vastgelegd, met daarin de procedures voor het gebruik van middelen en maatregelen, zoals het gedwongen geven van medicatie.

Voordat definitief besloten wordt dat een gedwongen opname nodig is hebben de patiënt en de arts de gelegenheid om hun standpunten aan de rechter kenbaar te maken. Tijdens die mondelinge behandeling wordt de patiënt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat om de belangen van de patiënt te behartigen. Deze juridische hulp bij een gedwongen opname is gratis voor de patiënt. Mr Ruyters-Stevens is gespecialiseerd in psychiatrisch recht en staat regelmatig personen bij die te maken hebben met een gedwongen opname.

Laat u bijstaan door onze advocaten: