Als de nood het hoogst is, is de redding nabij

Met de corona-crisis is de werkgelegenheid plotsklaps stil komen te liggen. Onzekerheid en groot inkomensverlies voor bedrijven, winkels en dienstverleners is het gevolg. Het kabinet zegt bij haar eerste aankondiging van de opgelegde beperkingen toe elke ondernemer financieel te ondersteunen.

Tijdelijke maatregelen zoals NOW, noodmaatregelen ter overbrugging voor werkgelegenheid voor bedrijven met personeel en TOZO, tegemoetkoming overbrugging zelfstandig ondernemers, moet ondersteuning bieden aan de grote en kleine ondernemer.

De geldkraan gaat open, zo lijkt het na de eerste aankondiging van het kabinet in coronatijd. Hoofddoel van de ondersteuningsmaatregelen is dat werkgelegenheid behouden moet blijven, voor de vaste maar ook voor de flexibele arbeidskrachten.

De noodmaatregelen komen in de plaats van de regeling Arbeidstijdverkorting via UWV en zou sneller en soepeler in de toekenning zijn. De loonkostenvergoeding is voor een ondernemer vrij eenvoudig zelf aan te vragen bij UWV in de volgende stappen:

  • formulier invullen
  • bevestigen
  • downloaden
  • afdrukken en ondertekenen
  • inscannen en samen met kopie van een bankafschrift waarop bankrekeningnummer en naam goed te zien zijn
  • en alles terugsturen.

Grote ondernemingen maar vast ook kleine bedrijven blijven toch in onzekerheid. Getuige hiervan is de actie van KLM om zoveel mogelijk flexibele arbeidskrachten te ontslaan. Minister Koolmees verzette zich daar in eerste tegen, maar inmiddels stemt hij in met de beëindiging van de contracten van flexwerkers en uitzendwerkers.

Hoe dan ook, toegezegd is door premier Rutte en ook uitgewerkt in de tijdelijke regelingen, dat loonkosten gecompenseerd worden door de overheid. Er is een staffel gemaakt die compensatie belooft in evenredigheid met de omzet daling. Voorwaarde is echter dat geen medewerkers ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen, want dan moet de tegemoetkoming in de loonkosten weer worden terugbetaald.

In de volgende nieuwsbrief wordt bericht over de uitwerking van de noodmaatregelen.

Team Goltstein Advocaten

045 – 545 71 30

ggr@advocatenkerkrade.nl

06 – 22 80 73 35