Bezwaar maken tegen een UWV afwijzing

Bent u ziek en kunt u daardoor niet werken? Dan krijgt u te maken met het UWV die wel of niet een uitkering toekent voor uw arbeidsongeschiktheid. Als uw aanvraag voor een Ziektewetuitkering, WIA of Wajong uitkering wordt afgewezen, is het belangrijk om tijdig bezwaar te maken. Bezwaar kan tot 6 weken na de datum van het besluit waarmee UWV uw aanvraag afwijst. Kom daarom tijdig naar een advocaat die is gespecialiseerd in het socialezekerheidsrecht. Onze advocaat mevr. Mr. Lucienne Hermans kan u hierin bijstaan.