Experimenteerruimte nodig voor basisbaan

Geef gemeenten experimenteerruimte om basisbanen te creëren. Daartoe roepen de G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) op in hun propositie ‘Naar een basisbaan’. Dat is volgens hen nodig omdat op de arbeidsmarkt nog te veel mensen niet meedoen. Een basisbaan kan hen weer laten deelnemen aan de maatschappij.

Ruim anderhalf miljoen Nederlanders ontvangen een uitkering en een deel van hen heeft, ondanks alle instrumenten, geen kans op een reguliere baan. Onderzoek van onder meer het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid wijst uit dat werk belangrijk is voor het welzijn van mensen. En meer welzijn heeft op zijn beurt een grote maatschappelijke en economische impact.

Er is een brede herziening van de Participatiewet en het stelsel van werk en Inkomen nodig om kwetsbare groepen meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt, stellen de G4 in de propositie. Zie voor meer informatie https://www.divosa.nl/nieuws/g4-experimenteerruimte-nodig-voor-basisbaan