Gratis…?

Wanneer hebt u recht op een gratis advocaat als u wordt uitgenodigd voor een politieverhoor? En wat als dit niet gratis is?

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit is het mogelijk dat u door de Politie (schriftelijk) wordt uitgenodigd om te worden verhoord. In de schriftelijke uitnodiging die u van de Politie ontvangt, staat het recht op rechtsbijstand – een advocaat. In diezelfde brief staat of u alleen wordt verhoord of dat u ook wordt aangehouden.

Uitgangspunt is dat u altijd het recht hebt om een advocaat te spreken. De vraag is echter wanneer is dit gratis en wanneer niet?

Aanhouding

Een aanhouding is beter bekend onder de zegswijze dat iemand is gearresteerd. Een aanhouding betekent dat u (tijdelijk) van uw vrijheden bent beroofd en u niet meer kunt staan en gaan waar u wilt. Na de aanhouding worden vingerafdrukken en foto’s genomen. Aan de verdachte wordt medegedeeld van welke strafbaar feit of strafbare feiten hij wordt verdacht.

Na de aanhouding (arrestatie) heeft een verdachte recht op een gratis advocaat voorafgaand aan het eerste verhoor om deze te consulteren (spreken). Dat heet consultatiebijstand.

Nadat een verdachte is aangehouden bestaat ook het recht om een advocaat gratis bij het verhoor aanwezig te hebben. Dat heet verhoorbijstand. De praktijk wijst uit dat dit belangrijk is. Immers wordt alles wat u verklaart als verdachte genoteerd. De verklaring maakt vervolgens weer deel uit van het hele strafdossier, hetgeen de rechter uiteindelijk ook krijgt te zien, indien de Officier van Justitie besluit om de verdachte de dagvaarden.

Gratis advocaat na aanhouding

Zoals hiervoor geschetst heeft een verdachte altijd het recht om een advocaat te raadplegen. Of deze echter gratis is of niet is afhankelijk of u wordt aangehouden (gearresteerd).

  • Aangehouden = geen kosten advocaat, de staat betaalt, pro deo advocaat
  • Niet aangehouden = kosten advocaat, zelf betalen

Wat kost een advocaat?

Als u bijstand van een advocaat voorafgaand aan een verhoor wenst, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze strafrechtadvocaten:

  • Mr. J.J.M. Goltstein

Alsdan kunnen er nadere afspraken gemaakt worden, ook wat betreft de kosten. Uiteraard houden wij rekening met uw inkomen.

Ons kantoor is te bereiken op: 045 – 545 71 30
Of per mail: ggr@advocatenkerkrade.nl
Liever een appje sturen? Dat kan op 06 – 22 80 73 35

Team Goltstein Advocaten