NOW update

 

 

Het Coronavirus heeft de wereld en Nederland in zijn greep.”

Dat is de eerste zin die in de zo-even bekend gemaakte brief aan de Tweede Kamer van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. Koolmees.

In de brief worden de voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in kaart gebracht. De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. De ondersteuning houdt in een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW etc.). Dat geldt ook voor werknemers met een flexibel contract. De subsidie is maximaal 90% van het loon. Vooralsnog ziet de NOW op een subsidie van maart t/m mei 2020. Of de regeling wordt verlengd is afhankelijk van het verloop van Corona. Het Ministerie houdt dit nog open.

Wat houdt de NOW nu praktisch in?

Werkgevers die in aanmerking komen voor NOW kunnen vanaf 6 april a.s. een aanvraag doen bij het UWV. Het UWV heeft dan een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. “De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken”, zo staat in de brief.

Voorwaarden voor de werkgever zijn dan wel:

  • Een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
  • Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen.

Er is zeker nog veel onduidelijk. Dit komt mede doordat de regeling op een zeer korte termijn tot stand is gekomen. Er kan, zo schrijft de Minister, niet altijd rekening worden gehouden met bedrijfsspecifieke elementen. Echter de bedoeling van deze regeling is om landelijk te zorgen voor werkbehoud, waarbij snelle ondersteuning van bedrijven voorop staat.

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/31/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-behoud-van-werkgelegenheid

 

Heeft u vragen hierover? Dan horen wij dit graag.

 

Team Goltstein Advocaten