Opnemen van je vakantiedagen, een juridische tip

De tijd van welverdiende vakanties staat weer voor de deur. Hoe zit het met het opnemen van je vakantiedagen? Een werknemer heeft per jaar recht op een wettelijk aantal vakantiedagen. Dat is 4 maal de arbeidsduur per week die je met je werkgever bent overeengekomen. Ook als je langdurig ziek bent, bouw je deze wettelijke vakantiedagen op.

Je werkgever moet jou als werknemer de mogelijkheid geven je vakantiedagen op te nemen. De werknemer stelt voor wanneer en alleen bij zwaarwichtige redenen mag de werkgever daarvan afwijken. Het aantal wettelijke vakantiedagen is het minimum dat je als verlof hebt, vaak zijn er extra vakantie dagen, de zogenaamde boven wettelijke vakantiedagen. Deze kunnen in de arbeidsovereenkomst staan of in de CAO.

De wettelijke vakantiedagen moeten opgenomen worden binnen een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen van vorig jaar moeten dus voor 1 juli 2023 opgenomen zijn. Officieel vervallen ze daarna. Echter, je werkgever moet je op deze vervaltermijn hebben gewezen.

De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar.

Een fijne zomervakantie gewenst!

Advocaten Kerkrade is de hele zomer geopend, zij het soms met beperkte (telefonische) bezetting.