Samenwonen en bijstand kan problemen geven

Als u bijstand hebt of aanvraagt, dan moet voor de sociale dienst de leef- en woonsituatie duidelijk zijn. Een van de vragen hierbij is of u alleen woont of dat u een gezamenlijke huishouding voert met een partner.

Recentelijk is Advocaten Kerkrade in een hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep over de inlichtingenplicht over wel of niet samenwonen voor de bijstand, in het gelijk gesteld bij een uitspraak.De aanvrager van de bijstand werkte mee aan het onderzoek en heeft de door de gemeente gestelde vragen over de woon- en leefsituatie beantwoord. Hierop heeft de Centrale Raad van Beroep de afwijzing van de bijstandsaanvraag wegens onduidelijke woon- en leefsituatie vernietigd. Er is volgens de Centrale Raad van Beroep dan ook recht op een bijstandsuitkering.

Heeft u problemen met de gemeentelijke bijstandsuitkering? Neem gerust contact op met onze sociale zekerheid advocaat Lucienne Hermans.