WEEK VAN DE MEDIATION

Deze week is het de Week van de Mediation.

Centraal staat in deze week de overheidsmediation. Het oplossen van een geschil tussen burger en een overheidsorgaan, zoals gemeente of provincie. Dit is een relatief onbekend stuk van mediation, vandaar dat dit specifiek deze week onder de aandacht wordt gebracht.

Communicatie is belangrijk, of het nu betreft partners, gewezen partners, op de werkvloer, bij de UWV, of met een gemeente.

Mediation is het bevorderen van communicatie, luisteren naar elkaar, aandacht hebben voor wat de ander heeft te vertellen.

De kernbegrippen van mediation zijn vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en de regie in handen houden, zelf toewerken naar een oplossing voor het geschil.

Het regelen van een scheiding door middel van mediation is een goede basis voor de toekomst, zeker als er kinderen zijn. Maar ook na de scheiding kan het zinvol zijn om nog eens een gesprek met een mediator te hebben als er stappen gezet zijn in het leven van het kind, zo’n belangrijke levensstap is de gang naar de middelbare school. Er verandert veel in het leven van het kind met als gevolg dat opnieuw naar de afspraken in het ouderschapsplan gekeken moet worden.  Een verhuizing kan ook zo’n stap zijn die gewijzigde afspraken kan leiden.

Heeft u interesse in mediation, wilt u nadere informatie over het mediationproces, neem contact op met de mediator van ons kantoor:

Mw. Mr. M.C.L.G.J. Ruyters-Stevens

045 – 545 71 30

www.advocatenkerkrade.nl