Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is…….

Tijdens een kerstviering heeft een politieagent in het bijzijn van circa 140 collega’s verkleed als Sinterklaas diverse collega’s toegesproken. Hiervoor kreeg hij een disciplinaire straf. Hiermee was hij het niet eens en startte een procedure bij de rechtbank. Geschil draaide erom of zijn collega ernstig had gekwetst.

 

Hij sprak op het podium een vrouwelijke collega in dichtvorm als volgt toe:

 

[Op de werkvloer heb je met een collega iets op willen bouwen. Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen. Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen. Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren, maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren.” Vervolgens heeft appellant een gedeelte van een lied van André Hazes gezongen: “ik zit hier heel alleen kersfeest te vieren.” Daarna bood hij als cadeautje een pakje papieren zakdoeken aan voor het drogen van tranen.]

 

De politieagent die met bovenstaand gedicht de collega heeft gekwetst en daarnaast voor schut heeft gezet, heeft zich niet als goed ambtenaar betaamt welk als plichtsverzuim werd aangemerkt. De politieagent heeft dientengevolge een disciplinaire straf gekregen inhoudende het intrekken van zestien vakantie uren. De rechtbank laat dit in stand, nu deze straf terecht is opgelegd op grond van schending plichtsverzuim.

 

De korpschef merkt op dat hij een collega ernstig heeft gekwetst en in een ongemakkelijke positie heeft gebracht. Ondanks dat iedereen wist van de situatie, geeft dit niemand het recht om dit publiekelijk te bespreken.

 

Hebt u vragen over arbeidsrecht, plichtsverzuim of andere vragen?

Neem dan contact met ons op.

 

045 – 545 71 30

info@advocatenkerkrade.nl

 

 

Vindplaats ECLI:NL:RBLIM:2018:8085